top of page

TEAMBUILDING

Teambuilding je zážitková metóda rozvoja ľudského potenciálu vo firme. 

Firemná akcia formou teambuildingu prinesie pre váš tím:

 • posilnenie tímovej práce 

 • vytváranie dobrých pracovných vzťahov

 • rozvíjanie skupinovej dynamiky

 • zvyšovanie produktivity tímu

 • nové spôsoby riešenia krízových situácií.

Už grécky filozof Platón vedel, že

„Pri hre možno spoznať človeka za hodinu lepšie, ako pri rozhovore za rok“.

Vyberte si z ponuky našich teambuildingových programov alebo nám zadajte svoju požiadavku.

 • Lanoland teambuilding – akcia v lanovom centre v Bratislave na Kolibe

 • Jachting – teambuilding na jazere alebo na mori

 • Make a movie – natočenie si vlastného filmu 

 • Rozšírená realita – tímová hra pre androidov

 • Fun teambuilding – zábavné aktivity a teambuildingové hry

 • Team Spirit – nenáročná forma tímových úloh 

 • Classic Teambuilding – klasické tímové úlohy so spätnou väzbou

 • Rescue Teambuilding – zážitkový kurz prvej pomoci a záchrany v krízových situáciách

 • Inšpektori – riešenie kriminálneho prípadu

 • Teambuilding „Romantikuš“ – akcia pre romantické a jemné duše

 • Tvorivé dielne – program rozvoja kreativity

 • Firemné dobrovoľníctvo – verejne prospešná práca ako firemná akcia

 • Corporate Social Responsibility – projekty v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov

 • Indoor Training – interaktívny tréning tímovej spolupráce nezávislý na počasí

 • Real Outdoor – náročnejší športový program v reálnom prírodnom prostredí

 • City Outdoor – dobrodružná hra v meste

 • GPS Adventure – tímový geocaching 

 • Agrofarma Challenge – výzvy života na farme 

 • Climbing Camp – lezecký kurz na Slovensku alebo v zahraničí

 • Mallorca Challenge – akcia na exkluzívnom mieste v zahraničí

bottom of page